ความน่าจะเป็นในการถูกคัดออกจากทัวร์นาเมนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ วงศ์วัชรานุกูล, จิรายุส จินาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตภณ ทัศนะโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งทุกการแข่งขันต้องการระบบมารองรับ และระบบที่ถูกใช้มากที่สุดคือทัวร์นาเมนต์ ซึ่งทัวนาเมนต์ที่กลุ่มของเราจะศึกษาคือทัวนาเมนต์แบบแพ้คัดออกทันที จะเห็นได้ว่าในรอบแรก ๆ ของทัวนาเมนต์แบบนี้ถ้าทีมที่มีความสามารถสูง ๆ เจอกันเอง จะทำให้ทีมหนึ่งตกรอบ และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลที่สูงกว่านี้ทั้งที่ตนเองมีความสามารถสูง ดังนั้นจึงมีการจัดการทีมที่จะพบกันในทัวนาร์เม้นต์นี้ซึ่งเรียกว่าฟอร์แมต แต่ละฟอร์แมตมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเราจึงต้องการจะเปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่แต่ละทีมจะตกรอบในรอบต่าง ๆ ในแต่ละฟอร์แมต เพื่อหาฟอร์แมตที่ดีที่สุด