การพัฒนาสูตรการทำแซนด์วิชที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและมีต้นทุนต่ำสุดโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ นภาพันธ์, ธนดลณ์ ณ นคร, เตชิน มุสิกิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริยาภรณ์ ชุมคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้พัฒนาสูตรการทำแซนด์วิชที่มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 13-18 ปี โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าวิธีซิมเพล็กซ์ เพื่อหาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ผลจากการทำโครงงานทำให้ได้สูตรแซนด์วิชจำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ประกอบด้วย ขนมปัง 50 กรัม อกไก่ 100 กรัม ไข่ต้ม 20.1969 กรัม ผักกาด 29.8031 กรัม อาโวคาโด 10.1969 กรัม และมายองเนส 20 กรัม โดยมีต้นทุนต่ำสุด 18.50 บาท และสูตรที่ 2 ประกอบด้วย ขนมปัง 50 กรัม ปูอัด 80 กรัม ไข่กุ้ง 20 กรัม ผักกาด 40 กรัม ไส้กรอก 25 กรัม

และมายองเนส 20 กรัม โดยมีต้นทุนต่ำสุด 25.20 บาท