เปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและแลคโตส ระหว่างกรีกโยเกิร์ตสำเร็จรูป กับกรีกโยเกิร์ตโฮมเมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สนธยา ธรรมประดิษฐ์, ลัยลา เระเบ็นหมุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ใจสมุทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและทดลองครั้งนี้ เป็นการสำรวจเชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคุ้มค่าของการบริโภคกรีกโยเกิร์ต ในปัจจุบัน ด้วยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยุคสมัย และปริมาณประชากรวัยรุ่นถึงวัยทำงานที่มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงที่มีผู้คนไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันบ่อย ๆ หรือจะทางสื่อโซเชียลที่มีการแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น โดยปกติกลุ่มคนที่ออกกำลังกายหรือควบคุมอาหาร มักมีความนิยมในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากอาหารกลุ่มเดิมจำพวกอาหารคลีน ผักหรือผลไม้แล้วนั้น ยังมีอีกเมนูหนึ่งที่ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ออกกำลังกาย นั่นคือกรีกโยเกิร์ต ซึ่งในปัจจุบัน กรีกโยเกิร์ตมีมากมายหลายยี่ห้อ แต่ด้วยกับราคาที่ถือได้ว่าสูงกว่าราคาโยเกิร์ตทั่วไป มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน จึงไม่แปลกที่จะมีราคาสูงขึ้น และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนหันมาทำกรีกโยเกิร์ตสำหรับทานเองเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้ผลแน่ชัดว่า กรีกโยเกิร์ตที่ทำเองนั้น ได้ให้คุณประโยชน์และสารอาหารในปริมาณที่เหมือนหรือเทียบเท่ากับกรีกโยเกิร์ตสำเร็จรูปหรือไม่ ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและแลคโตส ระหว่างกรีกโยเกิร์ตสำเร็จรูปและกรีกโยเกิร์ตโฮมเมด เพื่อเป็นผลดีทั้งกับการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนที่ออกกำลังกายหรือควบคุมน้ำหนัก และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มคนที่จะเลือกในสิ่งที่ดีและประหยัดกว่า หากกรีกโยเกิร์ตโฮมเมด มีประมาณสารอาหารที่เทียบเท่ากันแล้วนั้น ผู้คนบางกลุ่มที่กำลังทำกรีกโยเกิร์ตทานเอง จะได้ทำต่อไปโดยไม่ต้องกังวล และอาจเป็นแนวทางทำให้ผู้คนหันมาทำกรีกโยเกิร์ตทานเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริโภค