สารป้องกันการเกิดขี้ตะหลืนบนทางเดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา หงษ์สิงห์, ชินตา สงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในฤดูฝน เรามักจะประสบปัญหาต่างๆมากมายทั้งน้ำท่วม ดิมถล่ม ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ แต่ยังมีปัญหาที่คนเรามักมองข้ามไปนั่นก็คือการเกิดขี้ตะหลืนบนทางเดิน ถ้าหากเราเดินไม่ระมัดระวัง เราก็สามารถลื่นล้มและเป็นอันตรายต่อตัวเราได้แต่น้ำยากำจัดขี้ตะหลืนที่หาซื้อได้ทั่วไปมีราคาแพงและเป็นวิธีการแก้ไขที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งทางผู้จัดทำจึงศึกษาสารป้องกันการเกิดขี้ตะหลืนที่สามารถหาได้จากภายในครัวเรือน นั่นก็คือเบคกิ้งโซดาและสารฟอกขาว เนื่องจากน้ำยากำจัดขี้ตะหลืนมีฤทธิ์เป็นด่าง ผู้จัดทำจึงใช้เบคกิ้งโซดาและสารฟอกขาวที่มีฤทธิ์เป็นด่างมาทำการศึกษาทดลอง ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าการเกิดขี้ตะหลืนมักจะเกิดบนทางเดินซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ ดังนั้นผู้จัดทำจึงศึกษาว่าเบคกิ้งโซดาและสารฟอกขาวสามารถป้องกันการเกิดขี้ตะหลืนได้จากการนำมาผสมกับปูนซีเมนต์และเนื่องจากขี้ตะหลืนจะเกิดในช่วงฤดูฝน ผู้จัดทำจึงนำปูนซีเมนต์ที่ผสมสารฟอกขาวและเบคกิ้งโซดามาแช่ทิ้งไว้ในน้ำคลองและสังเกตผลการเปลี่ยนแปลง