การพัฒนาสารเคลือบบนผ้าฝ้ายด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมติดสีและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลจิรา ชัยพานิช, ปริยฉัตร โสสีดา, ชญตา พลเยี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก มีสำโรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสมบัติของนาโนซิงออกไซด์ที่ช่วยเป็นสารเคลือบผิวของสีบนผ้าฝ้ายให้มีประสิทธิภาพในการติดสีมากยิ่งขึ้น โดยใช้น้ำด่างที่มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยย้อมจากธรรมชาติสกัดจากพืชจำนวน 3 ชนิด คือ หยวกกล้วย ต้นผักขม กากมะพร้าว โดยใช้เครื่องวัดค่าการดูด

กลืนเเสงเพื่อดูความสามารถที่ช่วยเพิ่มสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยทำให้ผ้าติดสี