นวัตกรรมอโรมาเควอซิตินจากใบชาอู่หลงที่มีผลต่อการลดลงของสาฮิสตามีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรรินทร์ สุนทรปัญญาวุธ, ปิยภพ นพรัตน์, ชยวัฒน์ กาญจนะแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์, จุลินทิพย์ พุทธวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้มากขึ้น เมื่อเป็นแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาให้หายขาดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นที่ในภาวะปกติ จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่โรคภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะช็อก อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สารก่อภูมิแพ้ ที่พบบ่อยได้แก่ ไรฝุ่น ละอองเกสรหญ้า หรือขนสัตว์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีการบรรเทา โรคภูมิแพ้ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงใน กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ ทำให้กลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ และทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้นำสารสกัดที่ได้จากการสกัดใบชาอู่หลงมาทำให้เป็นสารที่ช่วยในการบรรเทา อาการแพ้ให้ลดลงได้