การทำเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือจากสารสกัด cystine และ methionine ในแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรางค์ฤดี ชัยวรรณ, ภัทรธิดา อ่วมน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือจากสารสกัด cystin และ methionine ในแตงกวา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเซรั่มเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือ เนื่องจากมือเกิดอาการแห้ง ลอก และด้าน จากการโดนผงซักฟอกในการซักผ้า โดยได้มีการศึกษาสรรพคุณของสารสกัด cystine และ methionine ในแตงกวา และศึกษาขั้นตอนในการทำเซรั่ม