เครื่องฆ่าแบคทีเรียช้อน-ส้อมแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงษ์ เลิศคำ, พีระกานต์ ศรีนันทา, ธนพล ทะลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ ดาบุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง เครื่องฆ่าแบคทีเรียเชื้อโรคช้อน-ส้อมแบบพกพา Switch Machine bacteria sterilization – Viothece เพื่อยั้บยั้งแบคทีเรียช้อน-ส้อมก่อนนำไปใช้รับประทานอาหารโดยใช้เทคโนโลยีและยังใช้ทดแทนการใช้หม้อล้วกช้อน ให้ปลอดจากแบคทีเรียที่ปนเปื้อนบนช้อน-ส้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องฆ่าแบคทีเรียช้อนส้อมแบบพกพา Switch Machine bacteria sterilization-Viothece เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟ UV-C ในการฆ่าเชื้อของแบคทีเรีย E-coilกับเครื่องฆ่าแบคทีเรียช้อน-ส้อมแบบพกพา Switch Machine bacteria sterilization - Viothece วิธีการทดลองมีดังนี้ด้วยการนำช้อน-ส้อมไปตรวจสอบแบคทีเรียจากนั้นเริ่มฉายหลอดไฟให้กับช้อน-ส้อมที่เวลา 6 วินาที 8 วินาที และ 10 วินาทีและสังเกต การมีชีวิตของแบคทีเรีย E-coil โดยใช้เครื่องตรวจจับแบคทีเรีย ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้ออกแบบโครงงานเครื่องฆ่าแบคทีเรียช้อน-ส้อมแบบพกพา Switch Machine bacteria sterilization – Viothece นำอุปกรณ์หน่วงเวลา เชื่อมเครือค่ายของสายไฟให้เป็นในลักษณะของการต่อไฟให้เป็นวงจรและระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน