การศึกษาแผ่นปิดผิวหนังจากเครือหมาน้อยลดการอักเสบร่วมกับสารสกัดจากใบมะกรูดเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ ลันขุนทด, สิริภัชรพี แจะไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อสอตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส(S.aureus) เป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ทั่วไปตามผิวหนัง ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง บาดแผล การติดเชื้อS.aureus ส่วนใหญ่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามเชื้อS.aureusก็อาจมีการดื้อยา เครือหมาน้อยซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านในหลายๆชุมชนในอีสาน ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเช่น ใช้ดับร้อน ถอนพิษไข้ และยังทำเป็นวุ้นได้เพราะในใบมีสารเพคตอนธรรมชาติถึงร้อยละ30 และมะกรูดซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาง่าย ที่มีสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลดการคัดจมูก ลดอาการปวดและอักเสบ ลดกาารติดเชื้อที่ผิวหนัง ดังนั้นทางผู้ทดลองจึงได้ทำแผ่นปิดผิวหนังจากเครือหมาน้อยร่วมกับสารสกัดจากมะกรูดเพื่อลดอาการอักเสบและยับยั้งเชื้อS.aureus เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต่างๆ