ผลของการทำความสะอาดแผลโพรงลึกด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค ในผู้ป่วยแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจติยา พรหมบรรดาโชค, ณิชกมล พิทักษ์วารินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรื่องนี้เป็นการประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดแผลโพรงลึกด้วยการนำคลื่นอัลตร้าโซนิกจากเครื่องขูดหินปูนมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแผล โดยมีการทำการทดลองเพื่อพัฒนาการทำความสะอาดแผลกดทำเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผลระหว่างการทำความสะอาดแบบปกติและแบบใช้เครื่องทำความสะอาดแผลด้วยคลื่นอัลคร้าโซนิค โดยใช้เครื่องขูดหินปูนทำให้หัวTIPสั่นเพื่อเกิดคลื่นอัลตร้าโซนิคไปกระเทาะแผลออกมาเพื่อลดการทำร้ายเนื้อดีและกำจัดเนื้อตายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีน้ำเกลือเป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปจากการเกิดคลื่นที่ปลายหัวTIP