ผลของความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแป้งที่ผลิตจาก เผือก กล้วยน้ำว้า และมันม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกาญจน์พัช รัตนาภิรตานนท์, ธมนวรรณ กอบเกื้อกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมารักสุขภาพกันมากขึ้น จึงมักมีการเลือกซื้ออาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารที่ผู้คนส่วนใหญ่รับประทานมักจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลัก

ทางกลุ่มของผู้จัดทำโครงงานจึงได้เล็งเห็นว่าในเผือก กล้วยน้ำว้า และมันม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังเป็นพืชที่หาได้ง่าย จึงได้คิดจะนำมาทำเป็นแป้งเพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่าให้กับพืชเหล่านี้ โดยในขั้นตอนการทำแป้งทางเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการอบพืชเหล่านี้เพื่อที่จะได้หาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้เราได้รับแป้งที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด