การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเป็นเจลของเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ แทนสารสร้างเนื้อเจลคาร์โบพอล 940 ในเจลล้างมือแอลกอฮอล์ปกติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญยานุช หิรัญธเนศ, มณสิชา ตั้งศิริภิญโญ, ปิยวรา โสวะนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้คนซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อไปกักตุนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขาดตลาดและมีราคาสูง และทำให้ส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเนื้อเจลในแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ คือ คาร์โบพอล 940 (Carbopol 940) ขาดแคลน จึงทำให้ คาร์โบพอล 940 มีราคาสูง โดย คาร์โบพอล 940 เป็นสารเคมีในรูปแบบผงที่ใช้ในการสร้างเนื้อเจล โดยถ้ามีการใส่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เจลจับตัวเป็นก้อนขาวขุ่นซึ่งไม่เหมาะแก่การใช้งาน รวมถึงการทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยคาร์โบพอลต้องใช้สารไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine) ในการทำปฏิกิริยาสร้างเนื้อเจล ซึ่งจัดให้เป็นสารกลุ่ม ethanolamine ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง

โครงงานของพวกเราสนใจที่จะศึกษาว่าเจลที่สกัดมาจากพืชทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ลูกสำรอง และเม็ดแมงลัก มีประสิทธิภาพที่จะใช้แทน คาร์โบพอล 940 หรือไม่ โดยใช้ความรู้ด้านสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้ เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของเจล เนื่องจากการศึกษาและพบว่าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นเจลแต่ยังไม่ได้มีการนำไปทดสอบด้วยการนำไปผสมกับแอลกอฮอล์และทดสอบคุณสมบัติเจล และเป็นสมุนไพรที่หาง่าย