การพัฒนาวิธีการสกัดอโลอินจากว่านหางจระเข้ เพื่อยืดอายุส้มสายน้ำผึ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสวีร์ หัตถกิจนิกร, ธณเกรต ยะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวิธีการสกัดอโลอินจากว่านหางจระเข้ เพื่อยืดอายุส้มสายน้ำผึ้ง