การพัฒนาโฟมชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเขียวเสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา ขาวนวล, แก้วตา ทันจันทร์, ธิรดา ทองเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการผลิตโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเขียวเสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษีโดยใช้สารเติมแต่ง กลีเซอรอลและสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มาผสมกันแล้วกวนเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นนำมาผสมเข้าด้วยกันกับแป้งมันสำปะหลัง แป้งถั่วเขียว และเส้นใยธูปฤาษีด้วยเครื่องผสมอาหาร ในอัตราส่วนระหว่างชนิดประสาน และเส้นใยธูปฤาษี 0:100 25:75 และ 33.33:66.67 % โดยน้ำหนัก ทำการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเทของผสมปริมาณ 60 กรัมลงในแม่พิมพ์สแตนเลสโดยใช้อลูมิเนียมฟอยล์รองเพื่อป้องกันการเกาะติดของชิ้นงาน และ เตรียมเครื่องอัดขึ้นรูปโดยทำการควบคุมอุณหภูมิและความดันของเครื่องที่ 150 องศา และ2000 psig ตามลำดับก่อนทำการอัดขึ้นรูป จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้มาวิเคราะห์สมบัติเชิงกล ได้แก่ การทดสอบแรงดึง ความแข็งแรง ความแข็งผิว การดูดซึมน้ำ ค่าความหนาแน่น และ แรงดัดโค้ง