ระบบรับนักเรียนกลับบ้านโดยใช้เทคนิคจดจำป้ายทะเบียนรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีศุภดิตถ์ รัตนประเสริฐ, นัธทวัฒน์ เขมัษเฐียร, ภัทรพงศ์ ดวงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไป นักเรียนมักจะมีการเดินทางมาโรงเรียนและเดินกลับบ้านของนักเรียนกันอยู่ตลอดโดยการเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านนั้นโดยทั่วไป มีอยู่ 3 วิธีใหญ่ๆ คือ การเดินทางโดยขึ้นรถรับส่งนักเรียน การเดินทางด้วยตนเองและการให้ผู้ปกครองมารับส่ง จากที่กล่าวไปข้างต้น วิธีการให้ผู้ปกครองมารับส่งนั้นเป็นวิธีที่นักเรียนในโรงเรียนวารีเชียงใหม่นิยมใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งในการรับส่งนั้น ผู้ปกครองจะต้องมารับส่งนักเรียนตามลานจอดรถและจุดรับส่งนักเรียน โดยในช่วงเวลาประมาณ 7.30น. ถึง 8.10น. และในช่วงเวลา 15.00น. ถึง 17.00น. จะมีจำนวนรถที่หนาแน่นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังเดินทางไปทำงานหรือกำลังเลิกงานและยังเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจะมารับส่งนักเรียนมากที่สุดโดยการจราจรติดขัดนั้นมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองนั้นมารับนักเรียนในช่วงเย็นมากกว่าการที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนในช่วงเช้า ซึ่งการจราจรติดขัดในโรงเรียนนั้นส่งผลให้การระบายรถออกสู่ถนนมหิดลทำได้ช้าลงส่งผลให้จำนวนรถบนถนนมีมากขึ้น และทำให้การระบายรถช้าลงซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากในการมารับนักเรียนของผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองต้องจอดรถรอนักเรียนเป็นระยะเวลานานเนื่องจากนักเรียนในช่วงอนุบาลถึงประถมต้นมีความซุกซนจึงทำให้ตามหาตัวนักเรียนได้ยากและเมื่อผู้ปกครองไปแจ้งคุณครูให้ประกาศตามหานักเรียนและกว่าที่นักเรียนจะเดินทางมาหาผู้ปกครองที่จุดนัดพบก็ต้องใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งและนอกจากนั้นหากผู้ปกครองจอดรถรอนักเรียนเป็นเวลานานก็อาจก่อให้เกิดมลพิษ

ทางคณะผู้จัดทำ ได้เล็งเห็นปัญหาจราจรติดขัดในโรงเรียน จึงต้องการที่จะทำการแก้ไขปัญหาโดยการทำ ระบบแจ้งเตือนการมาถึงของผู้ปกครอง โดยทางคณะผู้จัดทำโครงงานจะแก้ปัญหาโดยการแจ้งเตือนนักเรียนผ่านระบบเสียงเรียกอัตโนมัติผ่านทางลำโพงของโรงเรียน

โดยเมื่อผู้ปกครองนำรถมาถึงยังประตูโรงเรียนกล้องจะทำการอ่านป้ายทะเบียนรถโดยใช้เทคนิค Object detection เเละทำการเทียบกับฐานข้อมูลโรงเรียนว่าเป็นรถของนักเรียนคนใดเเล้วทำการเรียกนักเรียนผ่านระบบเสียงเรียกอัตโนมัติเเละเมื่อผู้ปกครองกำลังจะออกโรงเรียนก็จะมีกล้องเพื่อทำการตรวจว่ารถได้ออกไปจากโรงเรียนเรียบร้อยเเล้วเป็นอันเสร็จสิ้น