ความเข้ากันได้ของสารในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อคิราห์ ชัยวิเศษ, ภูริภัทร์ ดาหลาย, ยศพนธ์ ช่างสาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชที่เลือกมาศึกษาหาความเข้ากันได้ของสารสกัดมี 3 ชนิด ได้แก่ ใบบัวบก ถั่วเหลือง บีทรูท

ชนิดละ 10 กรัม โดยเริ่มจากการนำใบบัวบก10 กรัม ปั่นในน้ำปริมาตร30กรัม เมื่อได้น้ำใบบัวบกแล้ว จึงทำขั้นต่อไป เอาถั่วเหลือง10กรัมปั่นในน้ำประมาตร20กรัม และนำเอาบีทรูท50กรัม ปั่นในน้ำ60กรัม เมื่อได้น้ำปั่นทั้ง3ชนิดแล้ว เราจึงเอาไปสกัดในเครื่องกลั่นแบบปกติ เพื่อให้ได้สารสกัดออกมา และเมื่อได้สารสกัดออกมาทั้ง3ชนิด ทั้ง 3ชนิดนี้มีcollagenปริมาณมาก เราจึงเอาไปเปรียบเทียบหาความเข้ากันได้ของสาร3ชนิดนี้เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อไป อย่างเช่น การทำครีมบำรุงผิว เซรุ่ม เป็นต้น