เครื่องฆ่าเชื้อโรคช้อนเเละส้อมด้วยลมร้อนเเละรังสี UVC ระบบสายพาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ตั๊นงาม, ชนกานต์ แสงหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา อินทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราเกิดการเปลี่ยนเเปลงไปเนื่องจากการเเพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ รวมไปถึงเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเราอันเนื่องมาจากสภาพเเวดล้อม ซึ่งเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเราเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่ตามมา ทำให้สุขภาพร่างกายของมนุษย์เกิดผลเสียจากเชื้อโรคเหล่านั้น เช่น คราบอาหารตกค้างของครีมหรือคราบจากนมที่อยู่บริเวณช้อน ส้อมที่เป็นทั้งเเบบสเตนเลส หรือพลาสติก ที่เกิดจากการล้างไม่สะอาด คราบเหล่านี้เต็มไปด้วย เชื้อ Norovirus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงได้ โดยอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือหากร่างกายอ่อนแอ และได้รับเชื้อโรคหลายชนิดพร้อมกัน นอกจากนี้ช้อน ส้อมยังอาจมีเชื้อแบคทีเรีย เช่น E.coli และ Enterobacter spp. ที่เป็นตัวต้นเหตุของอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถ้าเราทำความสะอาดช้อน ส้อมไม่สะอาดเท่าที่ควร หรือ การลวกช้อน ส้อมเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ร้อนไม่พอเเละใช้เวลาไม่นานเท่าที่ควร อาจเป็นการเพิ่มเชื้อเเทนที่จะฆ่าเชื้อโรค โดย อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า ควรนำช้อนส้อมไปฆ่าเชื้อโรคในน้ำร้อนที่อุณภูมิ 77 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยใช้เวลาลวกนาน 15 วินาที และไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวลวกช้อน-ส้อม เนื่องจากหม้อหุงข้าวไม่สามารถต้มน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 77 องศาเซลเซียสได้ เเละถ้าหากนำช้อน ส้อมไปลวกน้ำที่อุณภูมิต่ำกว่านี้ก็เป็นการเพิ่มเชื้อโรคให้เยอะขึ้น เนื่องจาก เชื้อโรคเเละเชื้อเเบคทีเรียจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสิ่งเเวดล้อมที่มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส นอกจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยการจุ่มน้ำร้อน การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ก็สามารถสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกัน ซึ่งหากใช้แสง UVC ในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 313 นาโนเมตร จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงถึง 99.99% โดยสามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด และรา ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย โดยค่าความยาวคลื่นของแสง UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดจะอยู่ที่ 260 นาโนเมตร รังสียูวีซีมีความสามารถในการทำลายเชื้อโรคหรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งทำลายเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย ยีสต์ เป็นต้น

เนื่องจากคณะผู้จัดทำเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำและมีนักเรียนจำนวนมาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาการขาดความระมัดระวังด้านการฆ่าเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจึงคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้โดยใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจากช้อน เเละส้อมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ทั้งก่อนเเละหลังการรับประทานอาหารเสร็จ โดยเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีที่เป็นระบบสายพานเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณช้อน และส้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของรังสียูวี