ผลิตภัณฑ์ผงธาตุเหล็กโปรตีนจากตับหมูและไข่ผำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วณวี กันศิริ, อชิตพล ทองนำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาตุเหล็กสามารถพบได้ในทั้งพืชและสัตว์ โดยธาตุเหล็กที่พบในเนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไก่ และอาหารทะเล (ร่างกายดูดซึมได้ 20-30%) นั้นดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ใน พืชผัก ธัญพืช ไข่แดง (ร่างกายดูดซึมได้ 3-5%)ประโยชน์ของธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลีย ช่วยเสริมภูมิต้านทาน ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง การรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีหลักสำคัญ 2 อย่างคือ ให้ธาตุเหล็กทดแทนร่วมกับตรวจหาและแก้ไขสาเหตุ หากไม่มีปัญหาการดูดซึมธาตุเหล็ก นิยมให้ธาตุเหล็กทดแทนโดยการรับประทานธาตุเหล็กเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ควรไปตรวจวัดปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย เพราะหากไม่ใช่ผู้ที่ขาดธาตุเหล็กอยู่แล้ว การรับประทานธาตุเหล็กเข้าไปเพิ่ม อาจทำให้ร่างกายกำจัดธาตุเหล็กออกไปไม่หมด และส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ ผู้สูงอายุอาจขาดธาตุเหล็กได้เนื่องจากรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอและประสิทธิภาพของการดูดซึมธาตุเหล็กลดลง และผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนประมาณ 1 กรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)/วัน เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

จากข้อมูลนี้ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจในการนำวิธีการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคโดยอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรเมตรี มาวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กจากตับหมูเพื่อเปรียบเทียบปริมาณผงตับกับปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในผงตับ เนื่องจากมีจำนวนประชากรที่มีภาวะโลหิตจางเป็นจำนวนมาก จึงต้องการลดปริมาณประชากรที่มีปัญหาด้านนี้ให้ลดน้อยลง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์หาแร่ธาตุหรือโลหะที่ใช้การตรวจวัดโดย Atomic Absorbtion Spectrometry โดยวิธีการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคจะทำให้การละลายของโลหะบางส่วนในสารละลายกรดเจือจางนั้นไม่ถูกทำลายและแต่งเติมรสชาติ