การผลิตไบโอพลาสติกจากโฟมโพลีสไตรีนและผงกำมะถันด้วยสารสกัดจากเปลือกส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกิจ, ตรัณ อัศวเรืองชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้โฟมชนิดโพลีสไตรีน ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีราคาถูก มีน้ำหนักเบา หาซื้อได้ง่าย มีความยืดหยุ่น ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ จึงถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายด้าน เช่น ใช้บรรจุห่ออาหาร ใช้ป้องกันการกระแทกของบรรจุภัณฑ์ภายใน แต่เนื่องจากโฟมเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติ เพราะโฟมชนิดดังกล่าวมีโครงสร้างที่แข็งแรงจึงเผาไหม้ได้ยากและทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

จากงานวิจัยของพลอยทราย แก้วไทรฮะ (2553) ได้รายงานว่าบริเวณเปลือกของผลไม้ตระกูลส้มมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ D-Limonene ที่มีคุณสมบัติในการละลายโฟมพอลิสไตรีนได้ โดยสามารถลดปริมาตรของโฟมลงได้ถึง 1/50-100 เท่า

เนื่องจากผลไม้ตระกูลส้มโดยส่วนใหญ่เป็นผลไม้ที่ไม่รับประทานเปลือก ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ จึงเกิดเปลือกเป็นขยะเหลือทิ้งจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงการที่จะนำ D-Limonene จากเปลือกของผลไม้ตระกูลส้ม เพื่อนำมาละลายโฟม จากนั้นจึงนำสารละลายที่ได้ไปผสมกับกำมะถัน แล้วนำไปขึ้นรูปเพื่อสังเคราะห์พลาสติกที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง เนื่องจากการใส่กำมะถันสามารถสร้างพันธะไดซัลไฟด์ได้ โครงงานชิ้นนี้จึงเป็นการนำส่วนที่เหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการลดปริมาณขยะ และนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์