เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวในรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมรัฐ ณรงค์กิจพาณิช, รังษิยา ธนแสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างขึ้นเพื่อตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนไหวต่างๆภายในรถ แล้วนำภาพการเลื่อนไหนปรากฎขึ้นบนจอโทรศัพท์