ศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียบนรองเท้าผ้าใบด้วยพัดลมเคลือบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณพงศ์ ช้างพลาย, วีรเกียรติ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาโรคเท้าเหม็น (pitted keratolysis) พบบ่อยในผู้ที่เดินเท้าเปล่าย่ำน้ำ หรือฝ่าเท้าเปียกชื้นจากเหงื่อที่เกิดจากการสวมรองเท้าเป็นเวลานาน สาเหตุมาจากแบคทีเรียชื่อ Micrococcus Sedentarius ซึ่งพบได้บ่อยในเขตร้อนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เช่น ในน้ำ ในดิน ในฝุ่นละออง และในผิวหนังของคน ซึ่งแบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius จะส่งผลให้ผิวหนังชั้นนอกสุดของฝ่าเท้าเปื่อยยุ่ย มีค่าความเป็นด่างสูงขึ้น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แบคทีเรียจะสร้างเอนไซม์ชื่อ Protease มาย่อยสลายผิวหนังส่วนนอกสุดของฝ่าเท้าเกิดเป็นหลุมเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วน

การรักษาสภาพรองเท้าไม่ให้อับชื้นเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดโรคเท้าเหม็น ซึ่งวิธีที่สะดวกสบายที่สุดคือการนำรองเท้าตากไว้กับพัดลมจนแห้ง แต่รองเท้าที่แห้งเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วนั้นถูกกำจัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (nano TiO2) ที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง (photocatalyst) จะทำให้เกิดประจุลบซุปเปอร์ออกไซด์ (superoxide anions) ซึ่งมีสมบัติทำลายโครงสร้างและยับยั้งชีวเคมีของแบคทีเรีย มาเคลือบบนใบพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิธีการดูแลและป้องกันโรคเท้าเหม็นด้วยการนำรองเท้าไปตากแห้งไว้กับพัดลม ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม