การเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ํามันหอมระเหยกานพลูและไซลิทอลเพื่อพัฒนาเม็ดยาสีฟันที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติวรรณ สุวรรณรัตน์, กฤตพร ยี่สาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นปัญหาทางช่องปากสามารถพบได้ในคนทั่วโลกโดยปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยก็คงจะหนีไม่ พ้นปัญหาในเรื่องของฟันผุ ปริทันต์ และอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญคือเรื่องของกลิ่นปาก เนื่องจากเป็นปัญหาที่สามารถ พบได้ทุกช่วงวัยของมนุษย์ โดยโรคเหล่านี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามปกติในช่องปากทำการย่อยสลาย อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลจนเกิดเป็นกรด หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาจะลุกลามเพิ่มขึ้นจนทำให้ฟัน แตกเป็นรู หรืออาจเกิดอาการเหงือกอักเสบเนื่องจากการสะสมของแบคทีเรียได้ โดยนอกจากจะมีการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุและการขูดหินปูนเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ แล้วก็ยังมีการนำเอาสมุนไพร เช่น กานพลู ที่มีคุณสมบัติในการแก้ปวดฟัน ดับกลิ่นปาก เนื่องจากมีสารยูจีนอล ที่ มีฤทธิ์ช่วยระงับอาการเจ็บปวดมาใช้ประโยชน์ด้านนี้อีกด้วย และกานพลูยังมีประโยชน์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ สำคัญต่อสุขภาพช่องปากของเรา เช่นเดียวกับยาสีฟันที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและทุกคนสามารถหาซื้อได้ ทั่วไป แต่ยาสีฟันตามท้องตลาดบางยี่ห้อนั้นมีขนาดใหญ่และไม่เหมาะแก่การพกพาอีกทั้งหลอดของยาสีฟันนั้นยัง เป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ำมันหอมระเหยกานพลูและไซลิทอลเพื่อพัฒนาเม็ดยาสีฟันที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในช่องปากที่สำคัญสำหรับ คนทุกช่วงวัย