ไหมละลายลดการอักเสบจากสารสกัดฟลาโวนอยด์ในเปลือกมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนสนันท์ ลี้ไพบูลย์, วิชชาพร โจโฉ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการสกัดสารฟลาโวนอยด์ที่สามารถต้านการอักเสบได้จากเปลือกมะกรูดที่มีสารฟลาโวนอยด์ เมื่อสกัดสารฟลาโวนอยด์ได้เเล้วนำไปผสมกับ PCL , Collagen, Fibroin ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้แล้วทำการขึ้นรูปเป็นเส้นไหม โดยกำหนดอัตราส่วนที่ต่างกัน 3 อัตราส่วน แล้วนำไปทดสอบกับแบคทีเรียก่อการอักเสบที่กำหนดไว้คือ S.aureus โดยทำการเลี้ยงเชื้อนี้ขึ้นมาแล้วนำเส้นไหมลงไปทดสอบในจานเลี้ยงเชื้อ โดยแต่ละจานจะกำหนดอัตราส่วนความเข้มข้นของฟลาโวนอยด์ในเส้นไหมไว้ต่างกัน แล้วทำการสังเกตขนาดของบริเวณการยับยั้งในแต่ละจานเลี้ยงเชื้อเพื่อหาความเข้มข้นของฟลาโวนอยด์ที่สามารถยับยั้งได้ดีที่สุด