ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนสูญเปล่าจากเตาหุงต้มโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลวัชร ลิ่มกุล, ศิวกร น้อยหรำ, ไพวสุ ด้วงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ, ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์