การศึกษาสารสำคัญในดีปลีที่มีผลต่อโรคภูมิแพ้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟนาน วาเยะ, ฟาติน การูมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาร์ตีนี มะเซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่พบมากขึ้น 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน จะแสดงอาการออกมาทางระบบหายใจ สาเหตุเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ และวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยู่กันอย่างแออัด และสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากการศึกษาพบว่า ดีปลี (Piper retrofractum Vahl) มีสรรพคุณและประโยชน์ที่สามารถบรรเทาและรักษาอาการภูมิแพ้ของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้ ทำให้โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสำคัญในดีปลี และนำมาพัฒนาเป็นสูตรยาทาที่ได้จากสารสำคัญในดีปลี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในสารสำคัญของดีปลี และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถป้องกันและบรรเทาอาการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น จะได้ทนทานต่อโรคโควิด-19 ที่รุนแรงในปัจจุบันอีกด้วย