การพัฒนากระดาษเคลือบน้ำยางธรรมชาติผสมกับสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่ายผมนางและไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ จิตรโอวาส, พิมพ์นารา หวั่งประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา อัมรัตน์​, วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยืดอายุพืชผลทางการเกษตร โดยมองเห็นถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์ยืดอายุที่ผ่านๆมา คือ มีความอันตราย ราคาสูง เป็นมลพิษต่อสิ่งแแวดล้อม เป็นต้น จึงเลือกใช้กระดาษเป็นวัสดุสำหรับการห่อพืชผล และเคลือบด้วยน้ำยางธรรมชาติที่ช่วยป้องกันการฉีกขาดของกระดาษผสมกับสารสกัดพอลิแซ็คคาไรด์จากสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นการเพิ่มขั้วให้กับสารเคลือบ และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษ อีกทั้งมีการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารตัวเติม ซึ่งสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี ราคาถูก ไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม