สเปรย์ดับกลิ่นอับจากสารละลายแทนนินของใบน้อยหน่าผสมซิลเวอร์นาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิตา ธีรานันท์, หทัยกาญน์ ห่วงศร, กรภัทร์ ลือดารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร พรมทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลิ่นอับ เป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปจากการตากผ้าไม่แห้งหรือการตกค้างของผงซักฟอก ทำให้แบคทีเรียภายในเสื้อผ้าเจริญเติบโตได้ดีจนก่อให้เกิดกลิ่นอับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกในปัจจุบันที่สามารถกำจัดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่นอับจากแบคทีเรียได้ คือ ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของสารซิลเวอร์นาโน ในบางกรณีผงซักฟอกจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่อบุคคลได้จึงเลือกใช้สารเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติเพื่อไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ทางผู้จัดทำได้เลือกสกัดสารแทนนินที่มีฤทธิ์ในการระงับกลิ่นอับทำลายเชื้อแบคทีเรีย จะสังเคราะห์ได้จากใบพืชที่มีสารแทนนิน เช่น ใบพลู ใบน้อยหน่าและใบฝรั่ง ซึ่งใบน้อยหน่าและใบฝรั่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีเหลืออยู่จำนวนมากภายในท้องถิ่นของ อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง จ.ลพบุรี จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการสกัดสารละลายแทนนินเพื่อใช้ในการทำสเปรย์ดับกลิ่นอับด้วยการเปรียบเทียบสารละลายแทนนินจากใบน้อยหน่าและใบฝรั่งโดยเลือกใบพืชที่มีความเหมาะสมสำหรับการสกัดแทนนิน เมื่อได้ใบพืชที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาสกัดแทนนินด้วยวิธีการนำใบน้อยหน่าและใบฝรั่งที่แห้งแล้วต้มลงในน้ำเดือดและกรองด้วยผ้าขาวบางจนไม่เหลือสารตกตะกอนจากนั้นนำสารละลายแทนนินผสมกับสารละลายซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยไมโครเวฟและผสมกันให้ได้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นอับ จะสามารถพัฒนาออกมาเป็นสารละลายที่สามารถกำจัดแบคทีเรียในเสื้อผ้าได้