การเปรียบเทียบการยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุ์อีโคไล (E.coli) และ สแตฟิโลคอคคัสออเรียส (S. aureus) ของผ้าฝ้ายเคลือบด้วย สารไมตราจัยนินจากใบกระท่อมพันธุ์ก้านเเดง,พันธุ์ยักษ์ใหญ่ เเละพันธุ์เเตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกช ช่วยชูวงศ์, ปณทนนท์ บุรณนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ, พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดสอบการกำจัดเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์อีโคไล (E.coli) และสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส(S. aureus) ด้วยสารไมตราจัยนินที่สกัดมาจากใบกระท่อม 3 สายพันธุ์ พันธุ์ยักษ์ใหญ่ พันธุ์แตงกวา และพันธุ์ก้านแดง เพื่อนำมาหาปริมาณแบคทีเรียที่เหลืออยู่บนผ้าฝ้าย แล้วทำการวิเคราะห์ว่าสารไมตราจัยนินที่ได้จากกระท่อมแต่ละสายพันธุ์ส่งผลต่อการกำจัดแบคทีเรียหรือไม่