สมรรถภาพใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

Pimchanok Sangsuwan, ภาณุวิชญ์ มุสิก, อิศริยา มณีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะอารอนิง ดาโอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ใบฝรั่งมาทำให้เกิดประโยชน์ ด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อใช้ดับกลิ่นเหม็นต่างๆรอบตัว