กิจกรรมการต้านออกซิเดชันของแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร อินทะระนก, ณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดออกซิเดชันของไขมันเป็นปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพในไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนผ่านทางกลไกของอนุมูลอิสระทำให้เกิด acyl hydro peroxides และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การเกิดออกซิเดชันของไขมันถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคเนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียคุณภาพและยังอาจจะลดคุณค่าทางโภชนาการและสร้างผลิตภัณฑ์ที่อาจจะป็นพิษได้ การออกซิเดชันของไขมันเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่ร้ายแรงของมนุษย์ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ความผิดปกติทางระบบประสาทและความชรา เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารและป้องกันโรคต่างๆเช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะใช้สารต้านอนุมูลอิสระกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสี่ยงของสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

กุ้งขาวแวนนาไมเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีมูลค่าทางตลาดสูงและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ การแปรรูปกุ้งนั้นเกี่ยวข้องกับการนำส่วนหัวและกระดองออกซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 70 % ของสัตว์ทั้งหมดและก่อให้เกิดของเสียจำนวนมาก จึงเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมของสัตว์ที่มีเปลือก เศษกุ้งและสัตว์ที่มีเปลือกจากกระบวนการแปรรูปเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่มีคุณค่าเช่น แคโรทีนอยด์,โปรตีน, สารปรุงแต่งรสรวมไปถึงไคติน และไคโตซาน ในครัสเตเชียนแคโรทีนอยด์เกิดขึ้นเป็นแคโรทีโนโปรตีนซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีความเสถียรภาพของแคโรทีนอยด์ที่มีไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง แคโรทีนอยด์และแคโรทีโนโปรตีนได้รับการยอมรับให้เป็นรงควัตถุธรรมชาติ และมีการบันทึกเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่นสารต้านอนุมูลอิสระและยาต้านจุลชีพและสามารถลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ในการผลิตแคโรทีโนโปรตีนโดยใช้เอนไซม์เอนไซม์อัลคาเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์ทางการค้าที่สามารถพบได้ทั่วไปและมีประสิทธิภาพในการสกัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสกัดแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไม และผลิตภัณฑ์แคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งยังสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้ทั้งในอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่สกัดโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส และศึกษากิจกรรมการต้านออกซิเดชันของแคโรทีโนโปรตีน