เครื่องวัดความสูงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยระบบกล้องคู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ สิทธินนท์, ปรภฎ พรหมเผ่า, เจนณรงค์ หน่อแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นระบบวัดความสูงแนวคิดใหม่ ที่มีความสามารถในการวัดความสูงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดๆก็ตาม โดยใช้หลักการตรีโกณมิติทางคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ และลดค่าคลาดเคลื่อนโดยการใช้กล้องคู่