การชะลอความคล้ำดำของเปลือกกล้วยจากขี้เถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิรา จำรัส, พิมลรัตน์ แสงอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ขวัญดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัยก่อน แกลบข้าว นั้น เป็นวัสดุเศษจากภาคการเกษตรที่เหลือจากกระบวนการสีข้าว ไม่มีราคา ถูกใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ปุ๋ย หรือเชื้อเพลิง และหากมีมากเกินความจะเป็นก็จะกลายเป็นขยะที่มีต้นทุนต้องจัดการ มักไม่มีใครเห็นค่า และ ยังไม่มีการคิดค้นถึงผลประโยชน์ของแกลบข้าว ทำให้ต้องมีการทิ้งเป็นจำนวนมาก

ในยุคถัดมา มีการนำแกลบข้าวไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ

เพื่อผลิตไฟฟ้า ทำให้มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่ตามมาคือ มีแกลบขี้เถ้าเหลือ และ

ทำให้แกลบกลายเป็นขยะที่ยากจะนำมาทำการประกอบทางชีวิตตประจำวัน แต่คณะผู้จัดทำ เล่งเห็นว่า แกลบขี้เถ้า

มีคุณสมบัติในการ ช่วยชะลอการคลำดำของผลไม้ได้ เนื่องจากการคล้ำดำของผลไม้เป็นสี่สำคัญต่อการนำส่งออก จากพบว่าในแกลบและขี้เถ้าแกลบ มีสารประกอบซิลิคาเป็นสารประกอบหลัก ซิลิคาเป็นสารประกอบอนินทรีย์ ประกอบด้วยธาตุซิลิคอน และออกซิเจน มีชื่อเรียกทางเคมีว่า ซิลิคอนไดออกไซด์ สารประกอบชนิดนี้มีสมบัติเป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้าและความร้อน ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

คณะผู้จัดทำจึงได้ คิดว่า เเกลบขี้เถ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ ซิลิคามีความสามารถในการดูดซับความชื้น และสารเคมีได้ดี จึงนิยมใช้เป็นสารดูดความชื้น จึงอยากนำแกลบขี้เถ้ามาใช้ประโยชน์ในแวดวงเกษตรกรรม จึงได้คิดที่จะนำมาใช้ชะลอการคำถามของผลไม้ระหว่างการขนส่ง โดยเราจะใช้แกลบขี้เถ้าแพคบรรจุไปร่วมด้วยกับผลไม้ทดแทนการใช้สารกันบูดเนื่องจากแจกขี้เถ้าเป็นผลผลิตที่ไม่มีอันตรายและยังเป็นการนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ให้เกิดผลประโยชน์