พัดลมนักสืบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร เจริญรัตน์, อาทิติยา เสียงเพราะ, ยุทธภูมิ กุศลครอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่ออยู่ในชั่วโมงที่เร่งรีบผู็คนมักลืมทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้อย่างเช่น ลืมปิดพัดลม หากลืมปิดพัดลมเป็นเวลานาน พัดลมอาจจะเกิดการช็อตและลุกไหม้ได้ เพราะเหตุนี้เราจึงอยากให้โทรศัพท์มือถือ สามารถควบคุมการเปิดปิดพัดลม และสามารถดูว่ามีคนอยู่หรือไม่