เครื่องตรวจธนบัตรปลอมโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเล็ตจากหลอดแบล็กไลต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวุฒิ รักจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาธร บงค์บุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องตรวจธนบัตรปลอมโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเล็ตจากหลอดแบล็กไลต์ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ธนบัตรปลอมในการซื้อสินค้าและบริการทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องตรวจธนบัตรปลอมโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเล็ตจากหลอดแบล็กไลต์เพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางผู้จัดทำได้คิดค้นเครื่องตรวจธนบัตรปลอมโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเล็ตจากหลอดแบล็กไลต์ออกมาเพื่อลดการถูกฉ้อโกงจากกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งเครื่องตรวจธนบัตรปลอมโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเล็ตจากหลอดแบล็กไลต์การถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ตัวเครื่องได้ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บซึ่งด้านในจะถูกแยกเป็นสองส่วนเพื่อที่จะสามารถนำหลอดแบล็กไลต์เข้าไปไว้ด้านใต้ของเครื่องตรวจธนบัตรปลอมได้ส่วนส่วนด้านบนจะถูกทำเป็นที่วางธนบัตรเพื่อทำให้ธนบัตรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากผู้ใช้จะสามารถมองได้จากจอแสดงผลจากทางด้านบนเท่านั้นและทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด