การพัฒนาการผลิตครีมบำรุงผิวจากน้ำมันเมล็ดเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินณัฐพนธ์ ทรงพลรัชนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

•เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดเงาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในครีมบำรุงผิว

•เพื่อศึกษาความสามารถของน้ำมันจากเมล็ดเงาะในการลดริ้วรอย

•เพื่อศึกษาความสามารถในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว