พูลวิลล่าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญาพัฒน์ อินทรณรงค์, พิสุทธิ์ สุภาวดี, ภานุมาศ ภาคภูมิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ พละคช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart Pool Villa เป็นการพัฒนาอุปกรณ์และระบบแจ้งเตือนเด็กตกสระน้ำ โดยมีเป้าหมายในการนำไปใช้กับที่พักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ภายในที่พักหรือที่เรียกว่าพูลวิลลา (Pool Villa) สืบเนื่องจากการนำเสนอข่าวเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกสระน้ำพูลวิลล่าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ทางกลุ่มจึงได้ออกแบบระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเด็กตกสระน้ำ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือนหรือการเกิดคลื่นน้ำเมื่อมีวัตถุตกลงไปในสระน้ำ 2) ระบบประมวลผลโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 3) กล้อง esp32 4) ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าพัก ประกอบด้วยสัญญาณแสงสีและเสียง และข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังSmart phone ของผู้เข้าพัก โดยหลักการทำงาน คือ เมื่อผู้เข้าพักเสร็จกิจกรรมเล่นน้ำ สามารถกดเปิดระบบตรวจจับและแจ้งเตือนได้ อุปกรณ์ตรวจจับจะถูกลอยไว้บริเวณริมขอบสระว่ายน้ำ เมื่อมีวัตถุตกลงไปในสระน้ำ สัญญาณเสียงจะดังขึ้น รวมถึงหลอดไฟแสงเตือนภายในที่พักจะทำงาน จะมีข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังไลน์ของผู้เข้าพักที่ได้ทำการสแกนคิวอาร์โค้ด เชื่อมต่อระบบไว้ในตอนที่เช็คอินเข้าพัก พร้อมกันนี้ ผู้เข้าพักสามารถเปิดดูกล้อง esp32 ที่ติดตั้งไว้บริเวณสระน้ำ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า วัตถุที่ตกลงไปสู่สระน้ำคืออะไร ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากข้อมูลที่ศึกษาหากสามารถช่วยเด็กได้ทันในเวลา 4 นาที จะลดโอกาสเสียชีวิตของเด็กได้ ทางกลุ่มจึงหวังว่าโครงงาน Smart Pool Villa จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครอง ทราบเหตุที่เกิดขึ้น ช่วยเด็กได้ทันเวลา และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุตกน้ำในพูลวิลล่าได้