ทดสอบการยึดเกาะของรองเท้าสุญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญวรรธน์ สุรเกียรติกำจร, ณัฏฐพล คำภานุช, ณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าที่ใช้กันทั่วไปในหมู่คนส่วนมาก แต่การยึดเกาะของรองเท้าผ้าใบกับพื้นนั้นไม่ได้ดีที่สุด ซึ่งการยึดเกาะของยางรองเท้าที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และการยึดเกาะของรองเท้ามาจากรองเท้าส่วน “แผ่นรองพื้นรองเท้า” ประดิษฐ์มาจากยางธรรมชาติNRและเป็นส่วนที่เกิดการยึดเกาะระหว่างแผ่นรองพื้นรองเท้ากับพื้น แผ่นรองพื้นรองเท้าเป็นวัสดุมาจากยางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าการใช้สุญญากาศอาจเป็นทางที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุที่ทำมาจากยางเนื่องจากสุญญากาศคือ ปริมาตรของช่องว่างซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายในเหมือนกับความดันแก๊สที่น้อยกว่าความดันบรรยากาศมาก และการจะเกิดสุญญากาศได้จะเกิดในที่ๆ อากาศไม่มีการถ่ายเทระหว่างภายในกับภายนอก ซึ่งยางธรรมชาติNR ที่ใช้ในการผลิตรองเท้านั้นมีประสิทธิภาพในการซึมผ่านของแก๊สและความชื้นในระดับกลาง ดังนั้นยางธรรมชาติNRมีประสิทธิภาพในการซึมผ่านของแก๊สและความชื้นในระดับกลางซึ่งไม่เหมาะสมในการนำใช้เป็นยางสูญญากาสดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงใช้ยางบิวทิลที่มีประสิทธิภาพในการซึมผ่านของแก๊สและความชื้นต่ำ ทำให้มีความเหมาะสมมากกว่าการใช้ยางธรรมชาติNR ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงพัฒนารองเท้าสุญญากาศเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะของสุญญากาศ