สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนเจาะดอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณพัสสา ลิสนิ, สุชานันท์ เต็งวงษ์วัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีอาชีพหลักคือเกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นสันหลังของประเทศอย่างแท้จริง แต่การทำเกษตรก็ย่อมต้องมีศัตรูตัวฉกาจอย่างแมลงศัตรูพืชเป็นปัญหาที่ทุกๆคนต้องเจอ ซึ่งบางคนก็เลือกใช้ความสบายอย่างการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชดดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่ตามมาอย่างเช่นสารตกค้างในพืช กรอปกับทางเราได้สืบค้นเจอโครงงานสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอมซึ่งเป็นโครงงานที่ได้รางวัลเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เราจึงมีความคิดที่จะนำโครงงานนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับพืชเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชและไม่มีสารตกค้างที่เกิดผลร้ายกับพืชและร่างกายของมนุษย์