ไม้เท้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา ฮาวกันทะ, ธนพร เทียมทอง, ทักษอร ตรงต่อกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตามากมายที่ยังไม่ได้รับการดูแลและใช้ชีวิตได้ลำบาก ซึ่งนี่ทำให้ญาติของผู้พิการทางสายตาเกิดความวิตกกังวลนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการจักทำโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะขึ้นมา วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไม้เท้าอัจฉริยะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้พิการทางสายตา และนอกจากนี้โครงงานนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์Ultrasonic บอร์ดArduino และระบบGPS ที่จะติดตั้งภายในไม้เท้าอัจฉริยะซึ่งทำให้คณะผู้จัดทำได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยเริ่มสร้างไม้เท้าจากท่อPVCเพื่อลดต้นทุนของไม้เท้า และสร้างกล่องอัจฉริยะที่มีหลักการทำงาน คือ มีเซ็นเซอร์Ultrasonicทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุและส่งข้อมูลไปให้บอร์ดArduinoประมวลผลและส่งคำสั่งต่อไปยังมอเตอร์ให้มอเตอร์ทำงาน ซึ่งจะเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งกีดขวาง ต่อมานำระบบGPSสำเร็จรูปมาติดตั้งและจัดการระบบโดยการโหลดแอปพลิเคชั่นให้เรียบร้อย เพื่อให้ญาติของผู้พิการทางสายตารับรู้ว่าผู้พิการทางสายตาอยู่บริเวณไหน ซึ่งจะทำให้ญาติของผู้พิการทางสายตาคลายความวิตกกังวลลง