การศึกษาและพัฒนาการต้านรังสียูวี (UPF) ของเส้นใยใบสับปะรดด้วยสารสกัดจากใบหูกวางเพื่อประยุกต์เป็นเส้นผมเทียมจากธรรมชาติสำหรับทำวิกผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิติมา แดงดี, ปุณญิสา สังสะนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์