การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากมะกรูด ใบพลู และขิงในการยับยั้งเชื้อราในรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ นิลละเอียด, อิสริยา อุระแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักพบเจอปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดบริเวณเท้า หรือที่เรียกว่า โรคเท้าเหม็น ซึ่งจะพบเจอในเพศชาย บ่อยกว่าเพศหญิง เพราะผู้ชายเกิดเหงื่อง่ายกว่า มีการสวมใส่รองเท้าที่นานกว่าเพศหญิง โดยโรคนี้จะพบบ่อยในช่วงหน้าฝนหรือเมื่อฝ่าเท้าเปียกชื้นจากเหงื่อที่สวมรองเท้าเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย Micrococcus sppที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเท้าเหม็น ซึ่งวิธีการจำกัดกลิ่นทำได้หลายวิธี แต่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การโรยแป้งฝุ่นฆ่าเชื้อลงบนฝ่าเท้า การใช้ยาฆ่าเชื้อราชนิดทารักษาโรงผิวหนัง

ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากมะกรูด ใบพลู และขิงในการยับยั้งเชื้อราในรองเท้า ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในรองเท้า โดยการนำมะกรูด ใบพลู ขิง ชนิดสดและชนิดอบแห้งมาให้ในการสกัด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ รวมทั้งหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ที่ใช้ในการกำจัดแบคทีเรียแล้วได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด