สารสกัดจากคันทรงกันแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา สีแก้ว, อริญชัย สีห์ตระกูล, จักรภัทร คำนารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คันทรง ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn. จัดอยู่ในวงศ์พุทรา RHAMNACEAE เป็นพืชสมุนไพรในไทยที่มีสรรพคุณมากมาย เช่น ช่วยทำให้เจริญอาหาร เปลือกต้นและใบใช้ต้มอาบ จะช่วยแก้อาการบวมทั้งตัวเนื่องจากไตและหัวใจพิการ ช่วยแก้อาการชา ช่วยบรรเทาอาการปวด เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้พุ่มที่ขึ้นโดยมากในภาคเหนือและภาคใต้ การขยายพันธุ์สามารถขยายได้โดยง่ายผู้คนนิยมนำมาต้ม หรือกินสดๆคู่กับน้ำพริก (medthai.com, 20 กันยายน 2560)

คณะผู้จัดทำพบว่าต้นคันทรง (Colubrina asiatica (L.) Brongn.) ไม่มีศัตรูพืชเข้ามาทำลายหรือกัดกินใบ ผู้จัดทำจึงศึกษาว่าในต้นคันทรงมีสารซาโปนิน (saponin) ซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการกินในศัตรูพืชและเป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็น เราจึงจะสกัดสารซาโปนิน(saponin)จากต้นคันทรง เพื่อนำมาทดลองว่าสามารถใช้กับแมลงชนิดใดได้บ้างและกลุ่มแมลงที่คณะผู้จัดทำสนใจคือ มด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ภายในครัวเรือนและเป็นปัญหาในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย

หากสามารถป้องกันปัญหามดขึ้นบ้านเรือนได้โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนั้นก็สามารถขยายผลไปสู่การศึกษาในศัตรูพืชชนิดอื่นเพื่อพัฒนาเป็นสารสกัดป้องกันศัตรูพืช โดยไม่เป็นพิษกับผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างและสามารถสกัดเพื่อใช้ในระดับครัวเรือน เนื่องจากต้นคันทรงเป็นพืชสมุนไพรประจำบ้านที่หาพบได้ง่ายในท้องถิ่น