ขี่จักรยานปลอดภัยด้วยแสงไฟจากพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชูชาติ ตระการตระกลู, ชัยวัฒน์ เเซ่กือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมร เทียมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทุกๆวันนี้มีคนจำนวนมากชอบออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพราะว่าการปั่นจักรยานนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก และการปั่นจักรยานนั้นยังช่วยให้การหายหัวใจดีขึ้น และ ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น การปั่นจักรยาน 1ชั่วโมงนั้นยังช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง 500 แคลอรี่ จึงเหมาะสำหรับการออกกำลังกาย แต่การปั่นจักรยานในตอนเช้าช่วงเวลา 04:00-06:00 น. และช่วงเวลา 18:00-21:00 น. อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุกับความมืดได้ ยกตัวอย่าง เช่น ในการปั่นจักรยานในวันที่ 16 ก.พ. 2556 คู่นักปั่นชาวอังกฤษต้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุลักษณะเดียวกัน สร้างความสะเทือนใจตกเป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลก ปีเตอร์ รูท และ แมรี่ ทอมป์สัน ทั้งคู่ผจญภัยปั่นจักรยานรอบโลกตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ไปทั่วทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง จีน รวมกว่า 23 ประเทศ แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุในประเทศไทย ถูกรถกระบะพุ่งชนขณะขี่จักรยานบนถนน บริเวณ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นประเด็นใหญ่เกิดการถกเถียงในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน สวัสดิภาพของนักปั่นจักรยาน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย แม้จะมาตรการป้องกันโดยใช้กฎหมายขับเคลื่อนความปลอดภัย ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ มีนโยบายเชิญชวนให้ผู้คนหันมาปั่นจักรยาน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทำเส้นทางจักรยานในหลายพื้นที่เพื่อเอื้อต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ แต่ในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยกลับเป็นประเด็นที่ไม่ได้รับการจัดการเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาจึงได้ประดิษฐ์ไฟฉายแบบใช้พลังงานลมเพื่อป้องกันปัญหาความมืดและเพื่อประหยัดพลังงานเราจึงใช้ลมในการผลิตไฟฟ้าแทนการใช้ถ่านไฟฉายและเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในช่องเวลา 04:00-06:00 น. และช่วงเวลา 18:00-21:00 น.