การพัฒนา Idicator วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มของตลาดและสัญญาณหาจุดเข้าซื้อและขายโดยพัฒนาด้วย AI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฅีตกานต์ แซ่ลิ่ม, สวิช จินดาวรรณ, ปรินทร ตันสุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการลงทุนในสกุลเงิน Forex และสกุลเงินดิจิตอล(Crytocurrency) สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและมีนักลงทุนที่ริเริ่มลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนมากนั้นยังไม่สามารถมองสภาพของการตลาดได้น้อยและยังไม่มีประสบการณ์มากพอ ถึงแม้ว่าจะมีตัวช่วยต่างๆ เช่น Idicator หรือรูปแบบการเข้าซื้อลงทุนต่างๆ โครงงานของพวกเราจึงได้นำเอา Idicator การเข้าซื้อลงทุนของรูปแบบต่างๆ ไปพัฒนาและหาจุดเข้าเทรดที่มีเปอร์เซ็นในการเทรดได้ดีที่สุดโดยได้นำเอา Ai : ChatGPTมาประยุกต์ในการพัฒนาและวิเคราะห์จุดเข้าซื้อและขาย เพื่อทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพโดยเราได้นำ Idicator RSI, Movind, Averrage และ Bollinger band ที่มีความนิยมในตลาดและเป็น Idicatorมีเปอร์เซ็นในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของสภาพราคามากที่สุด