บ้านอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์ Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพัสสต์ ศิวะเพ็ชรานาถ, ปรรณพัชร สฤษฎ์ผล, วรพล ศรีวรเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐาน 4 อย่างของมนุษย์ เป็นที่ที่เราได้ทำกิจกรรมจำเป็นในชีวิตของคนเรา บ้านจะช่วยป้องกันแสงแดด ฝน อากาศ สัตว์ร้าย หรือบุคคลที่แปลกหน้าที่เราไม่ต้อง การให้มาเกี่ยวข้องเรา เราจึงอาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัย และบ้านยังเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย บ้านเราเป็นทั้งที่เก็บสิ่งของมีค่าและที่อยู่อาศัย เราจึงจำเป็นต้องมีความปลอดภัยที่ดีในบ้านเรา

ในปัจจุบันนั้นมีการโจรกรรมบ้านเกิดขึ้นเยอะมาก โดยโจรส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบการมึนเมา,มีการลาดตระเวนก่อนการเข้าปล้น, เข้าบ้านผ่านประตูหรือหน้าต่างที่ปิดสนิท, ปลอมตัวเป็นพนักงานต่าง ๆที่ให้บริการ ดังนั้นเราก็ควรจะระวังเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษอีกด้วย จาก สถิติน่าสนใจ ของมหาภัยที่เรียกว่า “โจร” ! รู้ไว้เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน,

ในปัจจุบันบ้านที่เราอยู่นั้นมีประสิทธิภาพน้อยจึงก่อให้เกิดการขโมยสินทรัพย์ภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย กลุ่มของเราเลยได้คิดที่จะทำบ้านอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบเซนเซอร์ Arduino เพื่อให้คนที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุด