การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายที่ผสมสารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถลัชนันท์ ผ่องจิตร, นัทธมน สงวนวงศ์วิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมังกร เป็นพืชที่หาได้ง่ายและพบได้มากในประเทศไทย มีราคาถูก และมีประโยชน์มากมาย โดยแก้วมังกรนั้นเป็นพืชในวงศ์กระบองเพชร เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ ซึ่งมีสารสำคัญที่พบในแก้วมังกรคือสารในกลุ่ม betalains โดยจะพบทั้งในส่วนเปลือกและในเนื้อผลที่มีสีแดงหรือแดง-ม่วง แก้วมังกรมีวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน มีใยอาหาร และทำให้การขับถ่ายดีขึ้น มีวิตามินบี 3 น้ำปริมาณสูง (90%) มีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว มีโพแทสเซียมสูง พบสารในกลุ่มโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในลำไส้ ช่วยในเรื่องการขับถ่าย และในเมล็ดของแก้วมังกรยังมีกรดไขมันจำเป็นซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผลแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงเข้มจะทำให้เกิดภาวะสีเลือดเทียมในปัสสาวะ (pseudohematuria) เนื่องจากในเนื้อของแก้วมังกรมีสารกลุ่ม betalains ที่มีสีแดง จึงทำให้อุจจาระหรือปัสสาวะมีสีแดง แต่สารดังกล่าวมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ อธิเช่น ต้านเซลล์มะเร็ง ต้านการอักเสบ และลดไขมันในเลือด (กฤติยา, 2558) ทั้งนี้จึงมีการนำแก้วมังกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย ได้แก่ แก้วมังกรอบแห้ง และแยมแก้วมังกรเป็นต้น เมื่อมีการนำผลแก้วมังกรมาแปรรูปแล้วจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้มีเปลือกแก้วมังกรเหลือทิ้งมากมาย ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาพบว่าองค์ประกอบสำคัญของเปลือกแก้วมังกรประกอบไปด้วย เบต้าไซยานิน และสารฟีนอลิก จึงทำให้สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหารได้ และยังมีความเป็นไปได้ที่จำนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและผลติภัณฑ์ทางยาได้ (กมลลักษณ์, 2557) จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าว จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะนำเปลือกแก้วมังกรที่เหลือทิ้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกาย เพื่อช่วยลดเปลือกแก้วมังกร และเป็นการนำเปลือกแก้วมังกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราจะนำเปลือกแก้วมังกรผลิตเป็นโลชั่นบำรุงผิวได้ เพื่อทำให้สามารถเพิ่มรายได้ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย ไม่ต้องลงต้นทุนมาก เป็นการลดขยะ และเป็นการนำเปลือกแก้วมังกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง