แผ่นยางรองแผลผ่าตัดบริเวณหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ธัญธนวิทยา, ศตพร แซ่โค้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม, ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาสถิติการเข้ารับการผ่าตัดแผ่นหลังเพิ่มขึ้น ทำให้การพักฟื้นไม่สามารถที่จะพักฟื้นด้วยท่าทางนอนหงายได้ ผู้วิจัยจึงคิดค้นการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำแผ่นรองแผลผ่าตัดที่แผ่นหลัง