วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยทะลายปาล์มผสานน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนารี อำนวยการ, มนัสชนก ชุมอักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร, ธีติมา มูรติการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะผลิตวัสดุกันกระแทกที่ทำจากเส้นใยทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสานด้วยน้ำยางพาราเพื่อขึ้นรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการกันกระแทก โดยมีสมบัติของวัสดุกันกระแทกดังนี้

1.มีขนาดเหมาะสม

2.น้ำหนักเบา

3.กันกระแทกได้ดี

4.ไม่มีความชื้น สามารถใช้ซ้ำได้

5.รูปลักษณ์สวยงาม

6.มีราคาถูก

7.มีความคงทน ไม่เปลี่ยนรูป

เพื่อใช้ทดแทนวัสดุกันกระแทกที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยทะลายปาล์มและน้ำยางพารา