โฟมชีวภาพจากแป้งข้าวเจ้าและเสริมประสิทธิภาพด้วยเซลลูโลสจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร อินตะวิชัย, ชนิสรา โสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้โฟมเเละพลาสติกในปริมาณมาก ทำให้กลายเป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัสดุที่ใช้เเทนโฟมพลาสติก โดยการทำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างชานอ้อย เเละเเป้งข้าวเจ้าซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดมาทำเป็นโฟมย่อยสลายได้โดยวิธีชีวภาพ มีสารพอลิไวนิลเเอลกอฮอล์(PVA)ที่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีชีวภาพเป็นวัสดุเชื่อมประสานควบคู่กับกลีเซอรอล โดยนำชานอ้อยมาสกัดเซลลูโลสผสมกับเเป้งข้าวเจ้า ใส่สารเชื่อมประสาน นำมาผสมกัน เเล้วนำมาผ่านกระบวนการอัดด้วยเครื่องอัดความดัน จากนั้นนำไปวิเคราะห์ความหนาของชิ้นงาน โดยวิเคราะห์ความหนา ปริมาณความชื้น ความหนาเเน่น ความทนต่อเเรงดัดโค้ง เเละการดูดซับน้ำ