สารเร่งตกตะกอนจากมูลโคที่ใช้สำหรับตกตะกอนในน้ำสระขุดใหม่เพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณภา ปิ่นทอง, ณฤพร สังอ่อนดี, กัญญาณัฐ ศรีเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ำจากสระขุดใหม่และน้ำคลองในการเกษตร เช่น รดน้ำต้นไม้ในพืชไร่และพืชสวน แต่พบว่ามีคราบจากตะกอนในน้ำติดอยู่บริเวณใบ ทำให้พืชนั้นสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีเท่าที่ควร และยังพบว่าพืชบริเวณใต้น้ำที่ใช้สำหรับเป็นอาหารในบ่อปลาไม่เจริญเติบโต เนื่องจากน้ำในบ่อที่ขุ่นจนเกินไป ทำให้แสงไม่สามารถส่องผ่านน้ำไปถึงพืชได้

และจากแรงบันดาลใจผู้ทดลองสังเกตเห็นของเสียที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่น มูลโค ประกอบด้วยเศษของพืช ซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์กินเข้าไปและไม่สามารถย่อยสลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่หมดในโค จึงเหลือเป็นกากที่ขับถ่ายออกมา และยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ N ไนโตรเจน 1.25%, P ฟอสฟอรัส 0.01%, K โพเทสเซียม 2.12% ที่เหมาะสำหรับพืชในช่วงขยายรากและช่วยบำรุงรากได้ดี โดยคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำมูลโคมาใช้เป็นสารเร่งตกตะกอนสำหรับตกตะกอนในน้ำสระขุดใหม่หรือน้ำคลอง เพื่อลดความขุ่นของน้ำ โดยนำมูลโคตากแดดให้แห้ง และนำมาตกตะกอนน้ำปริมาตร 10 ลิตรในถังตรวจวัดและลดปริมาณตะกอนในน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้น จากนั้นหาอัตราส่วนของมูลโคและระยะเวลาที่เหมาะสมในการตกตะกอน พบว่าสารเร่งตกตะกอนจากมูลโคสามารถตกตะกอนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในมูลโค มีธาตุอาหาร NPK ช่วยในการบำรุงใบ กิ่งก้าง ลำต้น และช่วยเสริมการเจริญเติบโตของรากทุกประเภทในระยะแรกของการงอก